Wie zijn wij

Moens Sanidak is een familiebedrijf en vindt zijn oorsprong eind jaren ’50. Grootvader Jan Moens had een voorliefde voor lood-, zink- en sanitairwerken en startte zijn eigen bedrijf 1959. Zijn echtgenote zaliger, Frieda De Saegher (+) stond als sterke rots in de branding achter haar man en hielp hem mee in het bedrijf. Samen bouwden ze een mooi bloeiende zaak op met veel contacten en vriendschappen en waar klanten nog de hand schudden en een woord voor een woord namen.

Later kwam hun zoon Rudi Moens (+)  en geleidelijk aan zijn echtgenote Anita Franckaert erbij en samen maakten ze uiteindelijk hun bedrijf groot in Sanitaire Installaties en Dakwerken in de jaren ’80.

Doorheen de jaren konden ze dit echter niet alleen en ging hun dank ook uit aan hun mankrachten die hun team verder vergezelden en dit alles tot een sterke samenwerking leidde. Eenieder met hun kwaliteiten, talenten en karakters wat mooie resultaten opleverden.

Het bedrijf kende heel wat mooie jaren maar eveneens hectische periodes. Een zeer moeilijke periode door het wegvallen van Rudi Moens die jong overleed aan een medische aandoening. Waardoor zijn zoon, Davy Moens vroegtijdig in de zaak stapte. Samen met zijn moeder, grootmoeder, grootvader en loyale collega’s, brachten ze het bedrijf naar een hoogtepunt en moesten er geleidelijk aan keuzes gemaakt worden. Doordat het aanbod zo groot was, maakten ze de keuze om enkel nog kleine sanitaire werken uit te voeren en spitsten ze zich helemaal toe op dakwerken en daktimmer.

Doorheen deze belevenissen, keuzes en beslissingen moesten ze tot grote spijt afscheid nemen van Frieda (+). Grootvader Jan droeg de zaak verder over naar zijn kleinzoon Davy.

Tot slot wordt het bedrijf tot op heden in diezelfde trend verder gezet door een strak team van collega’s onder leiding van Davy. Eveneens vergezeld van diens vrouw Sofie die op haar beurt erbij kwam, wanneer Anita het bedrijf verliet wegens medische redenen.

Het bedrijf vandaag kent zijn 60-jarig bestaan, in 2019. Veel helpende handen, doorzettingsvermogen, vakkennis, inzicht en sociale contacten heeft tot dit mooi bloeiend bedrijf geleid… en uiteraard, U als klant heeft dit ook mee mogelijk gemaakt, waarvoor dank. Een familiebedrijf met veel verhalen en nostalgie… Wij hopen nog vele jaren verder te kunnen zetten en u met raad en daad bij te staan. Vragen staat vrij en als wij mensen kunnen verder helpen, is ons doel bereikt…

Een mooi citaat zegt:

"Succes is the result of perfection, hard work, learning from failure, loyalty and persistance and above all.. love what you are doing.."

Problemen?

Heeft u een nieuwbouwproject, wilt u renoveren of isoleren? Heeft u een lek? Is uw regenafvoer aan vervang toe of dergelijke meer? Moens Sanidak staat klaar voor u.